Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 300 miljoner kronor åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Projektstruktur – Bredbandsutbyggnad i Värmlands län (pdf, 90 kB)

Bredbandsutbyggnadens delprojekt

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Del 1

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga och Karlstad
Projektperiod
: 4 september 2015 – 31 december 2019
Budget: cirka 61 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 483 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Del 2

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Sunne, Munkfors och Arvika
Projektperiod
: 29 februari 2016 - 29 juni 2020
Budget: cirka 47 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 534 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Del 3

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Munkfors, Arvika, Karlstad och Hammarö
Projektperiod
: 1 juni 2017 - 30 september 2020
Budget: cirka 88 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 1073 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Logotyp regionala utvecklingsfonden