Järnväg

Rapporten Situationen i det svenska järnvägsnätet tecknade en bitvis dyster bild av tillståndet för Sveriges järnvägar. Men det finns ljuspunkter; aldrig tidigare har svenska folket åkt så mycket tåg. Det skickas även mer gods via järnvägen och det går fler, längre, tyngre och bredare tåg.

Järnvägsstation med folk

Med rapporten som underlag tillsattes en kapacitetsutredning för transportsystemet. På regeringens uppdrag tittade Trafikverket på olika åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet. 

Situationen i det svenska järnvägsnätet (pdf, 1 MB) 

Den utredningen ledde i sin tur till flera följande utredningar om kapacitetsåtgärder på det svenska järnvägs- och övriga infrastruktursystemet.

Kapacitetsutredningen visade att Värmlandsbanan är en av de största bisterna i det nationella järnvägsnätet. På grund av detta påbörjade Region Värmland, tillsammans med Trafikverket och Karlstads kommun, projektet ”Tåg i tid”. Projektet utmynnade i kortsiktiga åtgärder på Värmlandsbanan och Karlstad C som kommer att genomföras under 2018-2025. Långsiktiga åtgärder om att förbättra hela sträckningen mellan Stockholm och Oslo drivs i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB som Region Värmland bildat tillsammans med andra län och kommuner i stråket.

Åtgärdsvalsstudier i Värmland på Trafikverkets webbplats

Planer och beslutsunderlag på Trafikverkets webbplats