Remiss länstransportplan

Regionstyrelsen beslutade 15 juni 2018 att skicka ut förslag till länstransportplan för Värmland 2018-2029 på remiss. Sista svarsdag på remissen var 6 oktober 2018.

Nedan hittar du de dokument som ingår i remissen:

Underlag till miljökonsekvensbeskrivning

I samband med revideringen av länstransportplanen ska det göras en miljökonsekvensbeskrivning av förslagen i det nya planförslaget. På länkarna nedan finns förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Remissvar

Remissvar på förslag till länstransportplan för Värmland 2018-2029