Norge

Norge har stor betydelse för Sverige både vad gäller utveckling och kulturellt utbyte. Speciellt för just Värmland är dock närheten till Oslo, som är vår närmaste storstad och en av Europas snabbast växande ekonomier.

Flaggor

Det geografiska läget mellan Oslo, Stockholm och Göteborg ger Värmland en konkurrensfördel. Närheten innebär många möjligheter för båda länderna i form av en större närmarknad för företag, kompetens, arbetspendling, handel, etableringar och investeringar. Norge, och särskilt Oslo, utgör en viktig arbetsmarknad för boende i Värmland. Varje vecka pendlar cirka 5 400 personer från sitt boende i Värmland till ett arbete i Norge. Den stora arbetspendlingen har resulterat i att delar av Värmland ingår i Oslos lokala arbetsmarknadsregion.

Utöver arbetspendlingen är det många som flyttar mellan Värmland och Norge. Det är vanligare än att flytta till eller från Stockholm eller Göteborg. Norge är en av Värmlands största handelspartner och företagen i Värmland betonar starkt vikten av kopplingen till Oslo. Särskilt den värmländska T-branschen och underleverantörer till offshore-industrin har de senaste åren närmat sig den norska marknaden. Gränshandeln i Värmland är viktig för den svenska ekonomin. Under 2012 omsatte den norska gränshandeln 2,7 miljarder norska kronor i Värmland. För hela landet var den siffran 10,8 miljarder. Runt en fjärdedel av den betydande norska gränshandeln sker alltså i Värmland. Region Värmland arbetar med att stärka länets 16 kommuner och det värmländska näringslivet i deras arbete med att dra nytta av den tillväxtpotential som närheten till Norge skapar. Region Värmland vill bidra till en ”gränslös” region där människor, idéer, kapital och varor/tjänster flödar fritt över gränsen.

Material att ladda ner

Presentation Norge – Sveriges viktigaste grannland, Almedalen 2017 (pdf, 12,3 MB)

Rapport: Norge - Sveriges viktigaste grannland

Fakta i korthet: Gränspendling Sverige–Norge 2013