Dialog Sverige-Norge

Skylt Sverige-Norge

En viktig relation

Att öka kunskapen om Norge i Värmland och vice versa är viktigt. Vi behöver samarbeta.

Oslo Sentralstasjon

Prioriterade områden

Tre områden som vi behöver hitta lösningar på är tillgänglighet, etablering och export.

Vy över Karl Johan i Oslo.

Aktiviteter och samarbeten

Här kan du läsa mer om Interreg och övriga samarbeten mellan Värmland, Viken och innlandet.

Norska flaggan

Norges nya fylken

Den 1 januari 2020 slogs tidigare fylken samman till 11 större enheter inklusive Oslo.

Charlottenbergs köpcentrum

Covid-19 och gränsfrågan

Handel, service och besöksnäring har påverkats av den stängda gränsen och karantänsreglerna.

Svensk och norsk vimpel.

Press och kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller vill tipsa om norska samarbeten i din kommun.