En viktig relation

I Region Värmlands internationella arbete ingår Norge och relationen med Norge. Nu har ett särskilt arbete startats för att stärka relationen ytterligare. Tidsperioden för satsningen “Dialog Sverige-Norge" är 20191205 - 20231231.

Arbetet ska öka kunskapen om Norge i Sverige och Värmland, men också öka kunskapen om Värmland och Sverige i Norge. Arbetet ska även bidra till fler och starkare samarbeten över gränsen. Anledningen till satsningen är delvis att Norge ritat om kartan och skapat nya län eller fylken vilket medfört behov att etablera nya kontakter över gränsen. Särskilt prioriteras de nya fylkena Viken och Innlandet samt Osloregionen.

Norge har stor betydelse för Sverige både vad gäller utveckling, ekonomi och kulturellt utbyte. Speciellt för Värmland är det nära läget till Oslo som innebär många möjligheter för båda länderna i form av en större marknad för företag, kompetens, arbetspendling, handel, etableringar och investeringar. Norge är tillsammans med Tyskland Sveriges viktigaste handelspartner och viktig för den svenska ekonomin.

Business Sweden har tagit fram en rapport som bland annat lyfter att Norge och Sverige är bland varandras viktigaste handelspartners. Läs hela rapporten här.

Syftet med Dialog Sverige-Norge 

 • Öka kunskapen om ländernas betydelse för varandra. 

 • Visa vilken roll Värmland spelar i relationerna mellan Sverige och Norge och specifikt relationerna till Osloregionen. 

 • Tillhandahålla ett korrekt underlag om gränsregionen och dess betydelse för Sverige och Värmlands utveckling. 

 • Bidra till fler och starkare samarbeten över gränsen. 

Så ska vi öka kunskapen och samarbetet 

Dialog Sverige-Norges arbete kommer att kretsa kring att samordna, lära och påverka. 

Samordna: 

 • Stärka relationen mellan värmländska och norska aktörer, politiker och tjänstepersoner 

 • Ta fram nya samarbetsavtal 

 • Koordinera Interreg- program 

Lära 

 • Ta fram kunskapsunderlag 

 • Kartlägga pågående projekt och aktiviteter över gränsen 

 • Identifiera behov och möjligheter för utökade samarbeten över gränsen  

Påverka 

 • Synliggöra och sprida kunskap om ländernas betydelse för varandra på regional, nationell och internationell nivå

Visionen är att bidra till att en gränslös, hållbar och funktionell region formas där människor, idéer, kapital, varor och tjänster flödar fritt över nationsgränsen mellan Sverige och Norge. De långsiktiga effekterna av arbetet är att bidra till fler och större privata och offentliga investeringar i gränsregionen Sverige-Norge och i Värmland.