En viktig relation

I Region Värmlands internationella arbete ingår Norge och relationen med Norge. Nu har ett särskilt arbete startats för att stärka relationen ytterligare. Tidsperioden för satsningen “Dialog Sverige-Norge" är 20191205 - 20231231.

Arbetet vill öka kunskapen om Norge i Sverige och Värmland, men också öka kunskapen om Värmland och Sverige i Norge. Detta för att visa på vikten av samarbete mellan länderna. Anledningen till satsningen är delvis att Norge ritat om kartan och skapat nya län eller fylken vilket medfört behov att etablera nya kontakter över gränsen. Därför ligger fokus på de nya fylkena: Oslo, Viken och Innlandet. 

Norge har stor betydelse för Sverige både vad gäller utveckling, ekonomi och kulturellt utbyte. Speciellt för Värmland är det nära läget till Oslo som innebär många möjligheter för båda länderna i form av en större marknad för företag, kompetens, arbetspendling, handel, etableringar och investeringar. Norge är en av Värmlands största handelspartner och gränshandeln i Värmland är viktig för den svenska ekonomin. Runt en fjärdedel av den norska gränshandeln sker i Värmland. 

Syftet med Dialog Sverige-Norge 

 • Öka kunskapen om ländernas betydelse för varandra. 

 • Visa vilken roll Värmland spelar i relationerna mellan Sverige och Norge och specifikt relationerna till Osloregionen. 

 • Tillhandahålla ett korrekt underlag om gränsregionen och dess betydelse för Sverige och Värmlands utveckling. 

 • Bidra till fler och starkare samarbeten över gränsen. 

Så ska vi öka kunskapen och samarbetet 

Dialog Sverige-Norges arbete kommer att kretsa kring att samordna, lära och påverka. 

Samordna: 

 • Stärka relationen mellan värmländska och norska aktörer, politiker och tjänstepersoner 

 • Ta fram nya samarbetsavtal 

 • Koordinera Interreg- program 

Lära 

 • Ta fram kunskapsunderlag 

 • Kartlägga pågående projekt och aktiviteter över gränsen 

 • Identifiera behov och möjligheter för utökade samarbeten över gränsen  

Påverka 

 • Sprida kunskap om ländernas betydelse för varandra 

 • Synliggöra ländernas betydelse för varandra på regional, nationell och internationell nivå 

Visionen är att bidra till att en gränslös och funktionell region formas där människor, idéer, kapital och varor och tjänster flödar fritt över nationsgränsen mellan Sverige och Norge. 

Den långsiktiga effekten av detta arbete är att genom ökat samarbete och kunskap om ländernas betydelse för varandra bidra till ökade privata och offentliga investeringar över gränsen Sverige-Norge.