Norges nya fylken

Stortinget beslutade om en ny regionreform 2017 som trädde i kraft den 1 januari 2020. Den innebär att tidigare 19 fylken slagits samman till 11 större enheter inklusive Oslo. I samband med regionreformen arbetar man också för att ytterligare decentralisera statlig verksamhet till fylkeskommunerna.

Ett fylke är en geografisk indelning och motsvaras av län i Sverige. Varje fylke leds av en fylkesmann (landshövding) som är en statlig ämbetsman och fungerar som ett organ för den statliga förvaltningen. Fylkesmannen leder en statlig myndighet kallad fylkesmannsembetet som kan jämföras med Länsstyrelsen. Fylkesmannen utses av regeringen. Fylkena är i sin tur indelade i 356 kommuner, Fylkesmannen kontrollerar och vägleder kommunerna om regler som gäller i de kommunala organen. Det kan vara både allmänna och specifika juridiska frågor och frågor relaterade till de finansiella reglerna. Fylkesmannen fungerar också som en länk mellan ministrar och kommuner. 

Fylkeskommuner 

Fylkeskommunerna motsvarar de svenska regionerna. Fylkeskommunen leds av ett fylkesting (regionfullmäktige) som väljs vid allmänna val för fyra år. Senaste fylkestingvalget genomfördes 2019. Som myndighetsorgan har landskommunen en oberoende status både i förhållande till länsstyrelsen och i förhållande till kommunerna inom länets gränser. År 2002 överfördes ansvaret för sjukhusen från fylkeskommunerna till staten, vilket bidrog till att fylkeskommunernas budgetar mer än halverades.

Innlandet 

Innlandet omfattar Hedmark och Oppland som slogs samman som en del av den norska regionreformen. Namnet Innlandet har använts om Hedmark och Oppland sedan tidigare. Even Aleksander Hagen är regionstyrelsens ordförande för Innlandet fylkeskommune. Han representerar Arbeiderpartiet (Ap) som styr regionen med stöd från Senterpartiet (Sp). Viktiga näringar för Innlandet är bland annat jordbruk och turism. Innlandet har även några av Norges största professionella miljöer inom bioekonomi.

Viken 

Viken består av de tidigare länen Akershus, Buskerud och Østfold, samt några omgivande kommunerTotalt har Viken över 1,2 miljoner invånare, nära en fjärdedel av Norges befolkning, och är med det Norges befolkningsmässigt största län. Under perioden 2019 - 2023 samarbetar politiskt valda ledare med regiondirektören om att styra regionen. Tonje Brenna (Ap) är regionstyrelsens ordförande i Viken. Livsmedelsindustrin och besöksnäringen är två viktiga näringar för Viken. I Kongsbergregionen finns en industriell teknologisk miljö som fått officiell klusterstatus genom att utses till ett Norwegian Centre (NCE) inom systems engineering. I Asker och Bærum finns ett teknik- och kompetenskluster inom olja och gas. Det har cirka 200 medlemsföretag med cirka 70 000 anställda. 

Ordlista

FylkeLän 

FylkeskommuneRegion 

FylkesmanLandshövding 

FylkesordförerOrdförande regionfullmäktige 

FylkesvaraordførerRegionstyrelsens vice ordförande 

FylkesrådRegionstyrelse 

FylkesrådlederRegionstyrelsens ordförande 

FylkesrådmannRegiondirektör 

FylkestingRegionfullmäktige 

Nuvarande fylkesmenn 

Valgerd Svarstad Haugland 
Fylkesmann i Oslo och Viken 

Trond Rønningen 
Biträdande fylkesmann i Oslo och Viken 

Knut Storberget 
Fylkesmann i Innlandet 

Sigurd Tremoen 
Biträdande fylkesmann i Innlandet