Jämställd regional tillväxt

Förutom att det är en rättvisefråga och en grundläggande rättighet så är jämställdhet också en av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga.

Idag vet vi att ökad jämställdhet gynnar kreativitet, trivsel, produktivitet och lönsamhet. Därför är arbetet för ett mer jämställt Värmland en självklar och viktig del av Region Värmlands verksamhet.

Regeringen har gett Tillväxtverket uppdraget att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt genom stöd, samordning och lärande riktat till den regionalt utvecklingsansvariga i varje län. I Värmland är det Region Värmland som är ansvarig för att genomföra regeringsuppdraget.

Tillväxtverket har i samband med uppdraget fördelat medel till alla län. Värmland placerade sig i topp och har 10,2 miljoner kronor fördelat på tre år att använda för att uppnå de regionala jämställdhetsmålen.

Det ger oss möjlighet att arbeta på bred front. Här kan du läsa mer om vårt arbete. Om du har frågor och funderingar går det bra att kontakta oss.

Logotyp Tillväxtverket

Kontakt

Marianne Nilsson

Strateg Jämställd regional tillväxt
054-701 10 54
marianne.nilsson@regionvarmland.se

Gunilla Evers

Projektledare
054-701 10 27
gunilla.evers@regionvarmland.se

Kristofer Brüngel

Kommunikatör
054-701 10 70
kristofer.brungel@regionvarmland.se