Låna fotoutställning

Vill du vända upp och ner på föreställningar om genus och företagande?

Man framför stort ritblock utomhus

På Region Värmland finns genusfotografen Tomas Gunnarssons fotoutställning ”Stötta manligt företagande”.

Läs mer om och titta på utställningen på Genusfotografens webbplats.

Du som är verksam i Värmland kan låna fotoutställningen kostnadsfritt om du vill ställa ut den på din arbetsplats. För mer information kontakta genusutvecklare Marianne Nilsson.