Schyst! konferens i Stockholm

Vad är schyst kommunikation och på vilket sätt kan det bidra till tillväxt? Det fick 180 deltagare från hela landet, som deltog i Schyst! – en konferens om jämlik kommunikation och tillväxt, svar på i Stockholm den 15 oktober 2014.

– Det var en fantastiskt rolig dag med mycket inspiration, intressanta diskussioner och nya idéer som både vi själva och deltagarna kan ta med oss hem och jobba vidare med i våra organisationer och företag, säger Hedvig Bergenheim, kommunikationschef på Region Värmland.

Den röda tråden under konferensens förmiddag var Region Värmlands resa till handboken Schyst! och hur jämställdhet kan bli en självklar del i tillväxtarbetet. Kommunikation är en viktig nyckel i det arbetet, och innan konferensen pausade för lunch, behandlades också vad jämlik kommunikation är och varför det är viktigt.

Eftermiddagen vigdes åt workshoppar – en om hur jämställdhetsarbete kan bli en viktig konkurrensfördel – och en annan som fokuserade på att ge deltagarna konkreta verktyg för att bli bättre på att producera och beställa jämlik kommunikation. Dagen avslutades med en gemensam summering.

– Konferenser om likabehandling i praktiken blir som bäst när de är lösningsorienterade, med energirika deltagare. Så tycker jag att en också kan sammanfatta Schyst!-konferensen. Jag är övertygad om att många goda idéer kläcktes, som kommer att bli verkstad inom en snar framtid, säger Pernilla Alexandersson, vd och grundare av Add Gender, som var med och ledde en av workshopparna. 


Dagen avslutades med en gemensam summering.

Handboken Schyst! släpptes i april och med anledning av uppmärksamheten kring den och antalet förfrågningar om gästföreläsningar beslutades det att arrangera en konferens.

– Alla regioner har uppdraget att koppla ihop jämställdhet med tillväxtarbetet. Med Schyst! har vi kommit en bit på vägen, men vi har fortfarande mycket arbete framför oss där kommunikation och kunskap är två viktiga verktyg för Värmland ska bli så öppet och välkomnande som möjligt för invånare och besökare, säger regionrådet Catarina Segersten Larsson, som inledde och avslutade konferensen.

Konferensen diskuterades flitigt under hashtaggen #schystkonferens.


Visning av utställningen Stötta manligt företagande, producerad av Genusfotografen Tomas Gunnarsson och Add Gender.

Medverkande under dagen

  • Catarina Segersten Larsson, regionråd
  • Ann Otto Nemes (moderator), enhetschef regional tillväxt
  • Bo-Josef Eriksson, analytiker
  • Marianne Nilsson, genusutvecklare
  • Hedvig Bergenheim, kommunikationschef
  • Pernilla Alexandersson, vd och grundare av Add Gender
  • Tomas Gunnarsson, genusfotograf
  • Katarina Averås, frilansande skribent och kreatör

Schyst! konferens 15 oktober programblad (pdf, 147 kB)

Material från konferensen

Förmiddag

Presentationer från förmiddagen (pdf, 5 MB)

Eftermiddag

Workshop 1 – jämställdhetsarbete som konkurrensfördel (pdf, 3 MB)

Workshop 2 – checklistor beställa kommunikation (pdf, 241 kB)

Workshop 2 – personporträtt (pdf, 783 kB)

Summering av dagen (pdf, 4 MB)

Övning 1 workshop (pdf, 17 kB)

Övning 2 workshop (pdf, 890 kB)