Lys upp vården med din idé

Innovationssluss Vivan arbetar för att fånga upp och utveckla idéer till nya produkter och nya tjänster som på sikt kan leda till en bättre hälso- och sjukvård.

Inom den värmländska vården föds massor av bra idéer ­­varje dag. Det handlar om idéer som löser praktiska problem och ­förbättrar den dagliga verksamheten för personal, patienter, brukare och anhöriga runt om i länet.

Genom Innovationssluss Vivan kan du som har en idé som kan förbättra vården, få stöd och råd för att komma vidare och utveckla din idé till en ny produkt eller ny tjänst. Målet är att de ska kunna göra nytta hos fler än de patienter och medarbetare som finns på just din ­vårdenhet. På så sätt kan dina tankar och idéer bidra till en bättre vardag för patienter och vårdpersonal inte bara i Värmland och Sverige, utan faktiskt i hela världen.

Varje idé är betydelsefull, och idéerna kan vara både stora och små. Alla inskickade idéer läses igenom och tas upp i Innovationssluss Vivan. Du äger själv din idé. Idéer som rör nya produkter och nya tjänster behandlas under sekretess. Beskriv din idé i formuläret till höger.