Verksamt Värmland 2.0

Projektet Verksamt Värmland 2.0 har som mål att fler företag ska startas och att fler små och medelstora företag ska börja exportera eller utöka sina marknader internationellt.

Fler och starkare företag

Verksamt Värmland 2.0 är ett treårigt EU-projekt inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden som startade i januari 2019. Genom projektet ska möjligheterna till hjälp och stöttning för de som vill starta och utveckla företag i Värmland bli bättre. Projektet ska vidareutveckla det så kallade företagsfrämjande systemet, det vill säga de organisationer som arbetar med att på olika sätt stötta företagande och entreprenörskap, inom ramen för Verksamt Värmland.

Verksamt Värmland 2.0 arbetar med tre delmål:

  • Nya samt befintliga små och medelstora företag får kontakter, kunskaper och finansiering för att våga ge sig ut på den internationella marknaden.
  • Fler idébärare och små och medelstora företag, från idag underrepresenterade målgrupper, får tillgång till kontakter, kunskaper och finansiering för att starta och driva långsiktigt konkurrenskraftiga företag.
  • Fler idébärare och små och medelstora företag hittar rätt hjälp i rätt tid via verksamt.se/varmland.

Skapar förutsättningar för företagande

Projektet arbetar med aktiviteter för blivande och etablerade små- och medelstora företag. En del aktiviteter riktar sig också till de företagsfrämjande organisationerna. Här är några exempel på vad som pågår i projektet.

Steps to Export Värmland är ett program som ger företag verktyg för att vara väl förbereda för en satsning på en ny exportmarknad. Programmet finns beskrivet på verksamt.se/varmland.

Projektet håller i workshops under namnet Schyst företagsrådgivning för företagsfrämjare kring hur de kan nå fler personer från idag underrepresenterade grupper med sina tjänster.

Kontakt

Anna Stålhammar

Projektledare
054-701 10 28
anna.stalhammar@regionvarmland.se

Pia Sötterman

Kommunikatör
054-701 10 26
pia.sotterman@regionvarmland.se

Benjamin Nyqvist

Projektmedarbetare
054-701 10 42
benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se