Nya perspektiv

Kvinna tittar ut över skog

Fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv, ett samarbete mellan länets kommuner och Region Värmland.

Syntolkning: Tre barn hoppar från brygga

Barnalivet

Vi skapar förutsättningar för att blivande och varande barnfamiljer i Värmland ska känna sig trygga och att, när det finns behov, kunna erbjuda anpassat stöd med utgångspunkt ur barnets perspektiv.

Barn och vuxen fiskar från brygga.

Psykisk hälsa

Vi arbetar för att främja psykisk ohälsa och förebygga psykisk ohälsa i ett samhällsperspektiv.

Ungdomar cyklar i park

Riskbruk och riskbeteende

Vi arbetar förebyggande för förbättrade levnadsvanor i befolkningen.

Syntolkning: Äldre par promenerar på gräsmatta

Äldrelivet

Vi skapar förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i Värmlands län samt ett värdigt slut.