Arbetsgruppen för äldres hälsa

Arbetsgruppen för utmaningen Äldrelivet ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommunerna och regionen.

Arbetsgrupp

Peter Nylander, samordnare
Verksamhetschef
Karlstad kommun
peter.nylander@karlstad.se

Madelene Johanzon, samordnare
Chefäkare
Region Värmland 

madelene.johanzon@regionvarmland.se

Eva Nilsson
Verksamhetschef, vård och omsorg
Arvika kommun

Jessica Bergman 
Verksamhetschef
Årjängs kommun

Ulla Hens
Verksamhetsutvecklare
Region Värmland

Adjungerade

Linnea Grankvist
Utvecklingsledare
Region Värmland

Josefin Hellberg
Uvecklingsledare
Region Värmland