Arbetsgrupp Barnalivet

Arbetsgruppen för utmaningen Barnalivet ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och regionen.

Arbetsgruppen

Elisabet Björklund, samordnare
Barnomsorgschef
Arvika Kommun, 

elisabet.bjorklund@arvika.se

Kerstin Karlsson, samordnare
Utvecklingsledare barn och unga området öppenvård
Region Värmland, 

Kerstin.Karlsson@regionvarmland.se

Karin Kaspersen
Specialpedagog förskola, elevhälsa
Eda kommun

Ulla Eklund
Avdelningschef, Familjeavdelningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstads kommun

Kristina Norman
Länssamordnare, medicinska elevhälsan Värmland
Karlstads kommun

Anna Falk
Verksamhetschef lärande och stöd
Munkfors kommun

Jannette Grahn Vera Gajardo
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Cristina Gillå
Verksamhetsutvecklare barnhälsovårdsenheten
Region Värmland

Sakkunniga

Lena Östlund
Folktandvården

Karin Lidén
Länsstyrelsen Värmland

Lisbet Engh
Karlstads universitet