Beredningsgrupp

Nya perspektiv har en beredningsgrupp, som ska hantera strategiska frågor när det gäller samverkan kommun och landsting.

Beredningsgruppen består av fyra representanter från kommunerna och fem från Region Värmland. Region Värmlands företrädare är ordförande/sammankallande i gruppen och utser beredningsgruppen, i samråd med kommuner och landsting.

Beredningsgruppens uppdrag är:

  • att vid behov utarbeta förslag till centrala överenskommelser/avtal
  • att ha en aktuell förteckning över befintliga överenskommelser/avtal
  • att stötta landstinget och kommunerna i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser/avtal
  • att följa upp att beslut och överenskommelser på länsnivå genomförs och efterlevs

Kontakt

Yvonne Lennemyr, Region Värmland, sammankallande
E-post: yvonne.lennemyr@regionvarmland.se

Per-Joel Sewelen, Arvika kommun
E-post: per-joel.sewelen@arvika.se

Gunilla Öberg, Karlstads kommun
E-post: gunilla.oberg@karlstad.se

Kristina Steijner, Filipstads kommun
E-post: kristina.steijner@filipstad.se

Eva-Lotta Lindskog, Kristinehamns kommun
E-post: evacharlottak.lindskog@kristinehamn.se

Ulla Engström, Sunne kommun
E-post: ulla.engstrom@sunne.se

Eva Stjernström, Region Värmland
E-post: eva.stjernstrom@regionvarmland.se

Anna-Carin Johansson, Region Värmland
E-post: anna-carin.johansson@regionvarmland.se

Börje Ehinger, Region Värmland
E-post: borje.ehinger@regionvarmland.se

Petra Svedberg, Region Värmland
E-post: petra.svedberg@regionvarmland.se

Mia Mossberg, Region Värmland
E-post: mia.mossberg@regionvarmland.se

Minnesanteckningar från sammanträden

2019

2018

2017

2016