Samverkansgrupp Vuxenlivet

Marita Halvarsson, samordnare
Avdelningschef, Vuxenavdelningen,  Arbetsmarknads- socialförvaltningen
Karlstads kommun
marita.halvarsson@karlstad.se 

Ingela Agnarsson, samordnare
Verksamhetschef, Region Värmland
ingela.agnarsson@regionvarmland.se

Katarina Hammargren
Verksamhetschef funktionsstöd, myndighetsutövning SoL, LSS
Filipstads kommun

Anna-Karin Törnqvist
Utvecklingsledare område öppenvård
Region Värmland

Mattias Hallberg
Verksamhetschef Personlig ombud
Karlstad Kommun

Felicia Weinberg
Verksamhetschef Individ och stöd
Sunne kommun

Anna Jarebo 
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Arvika kommun

Sofie Johansson
Administrativ chef vuxenutbildningen
Karlstad kommun

Annika Ode
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Birgit Häger
Utvecklingsledare
Nya Perspektiv