Arbetsgruppen för psykisk hälsa

Arbetsgruppen för utmaningen Psykisk hälsa tog initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen var tvärprofessionell och bestod av representanter från kommuner och Region Värmland.

Utmaningen psykisk hälsa 2007-2019

Arbetsgruppen

Felicia Weinberg, ordförande 
Verksamhetschef, stöd och omsorg
Sunne kommun
felicia.weinberg@sunne.se

Bengt Stenström, ordförande
Utvecklingsledare, område Öppenvård
Region Värmland
bengt.stenstrom@regionvarmland.se

Katarina Hammargren
Verksamhetschef, socialförvaltningen
Filipstads kommun

Annika Dahlgren
Verksamhetsutvecklare öppenvården
Region Värmland

Anna Beata Ekström
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Ingela Gustafsson
Verksamhetsutvecklare
Karlstads kommun

Eva Lindqvist
Verksamhetschef, socialpsykiatri
Arvika kommun

Marika Olsson
Elevhälsochef
Arvika kommun

Sophia Alm
Barn och familj
Karlstad kommun

Adjungerad

Ann-Marie Johansson
Handikappförbunden Värmland

Erik Nilsson
Folkhälsoanalytiker
Folkhälso-samhällsmedicinska enheten
Region Värmland