Ungdomsmottagningar i Värmland

Region Värmland arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos unga i Värmland.

I projektet Ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa arbetar vi bland annat med att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna genom den digitala ungdomsmottagningen UM Värmland online. Där kan ungdomar på ett enkelt sätt komma i kontakt med en barnmorska eller kurator genom att ladda ner en app till sin mobil.
Läs mer på: https://se.visibacare.com/region-varmland/um-online/

En annan satsning i projektet är en film om ungdomsmottagningarna i Värmland. Ungdomsmottagningar arbetar med sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa. Filmen informerar och välkomnar unga till Värmlands 16 ungdomsmottagningar. Filmen finns textad på olika språk och får användas fritt utan begränsningar.

Projektet Ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa finansieras genom regeringens och SKLS:s satsning Uppdrag psykisk hälsa.