Arbetsgrupp för riskbruk och riskbeteende

Arbetsgruppen för utmaningen Riskbruk och riskbeteende 2007-2019 tog initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen var tvärprofessionell och bestod av representanter från kommuner och Region Värmland.

Riskbruk/riskbeteende 2007-2019

Arbetsgruppen

Mats Brorsson
Skolchef
Kils kommun

Lisa Brunzell
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Åsa Wahlén
Enhetschef vårdcentralen Skoghall Lövnäs
Region Värmland

Ann-Charlotte Larsson
Skolsköterska
Sunne kommun

Minnesanteckningar

2019

2018