Projektmedel, bidrag och företagsstöd

Coronavirus: Information till företagare

Samlad information och länkar till dig som företagare. 

Projektmedel

Region Värmland ger stöd till regionala utvecklingsprojekt som stimulerar hållbar tillväxt och utveckling. Med projekt menas insatser utanför organisationens ordinarie verksamhet som är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Bidrag

Region Värmland lämnar olika typer av stöd i form av bidrag till verksamheter inom kultur, idéburen sektor och funktionsrätt.

Företagsstöd

Oavsett vilken fas du är i erbjuder vi på Region Värmland finansiering och stöd som stärker din verksamhet. Det ligger i linje med vårt uppdrag att stimulera näringslivet och skapa tillväxt i regionen. Vad behöver du?