Ansöka

Här hittar du anvisningar om hur du ansöker om projektmedel.

Ansökan om projektmedel lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan), se länk nedan.

Vi bollar gärna idéer och svarar på frågor inför ansökan. Ring oss eller maila till: beredningen@regionvarmland.se

Beslutsdatum för 2019 har ännu ej fastställts med anledning av regionbildningen.