Check för internationalisering

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd till förberedelse för internationalisering. Det kan handla om att komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin internationella marknad ytterligare. Syftet är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser att nå nya marknader.

Programmet riktar sig till företag som har 2-49 anställda, en omsättning på minst 3 miljoner kronor, maximalt 10 miljoner EUR i balansomslutning och en ekonomi i ordning.

Stödet kan sökas för:

  • köp av tjänst.
  • resekostnader (max 20% av totala kostnader).
  • projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget).

Stödsumma

Ni kan söka för mellan 50 000-250 000 kr. Stödet täcker hälften av externa kostnader, den resterande delen står företagen för (i kontanta medel).

Ansökan

Er första kontakt ska ske med Almi Företagspartner dit ni lämnar en intresseanmälan.

Ansökningsförfarandet går till så här:

  1. Företaget lämnar en intresseanmälan till ALMI Värmland (länk kommer senare).
  2. Almi kallar till möte och företaget presenterar sitt projekt.
  3. De ansökningar som blir godkända efter presentationen får gå vidare genom att lämna in en slutlig ansökan via Min ansökan (e-tjänst) på Tillväxtverkets webbplats.
  4. Om projektet godkänns så beviljar Region Värmland checken för internationalisering.
  5. Företaget genomför projektet och lämnar efter genomfört projekt i delar eller i sin helhet till Region Värmland.
  6. Region Värmland tar emot och godkänner redovisningen samt skickar underlag för utbetalning till Tillväxtverket.
  7. Tillväxtverket betalar ut stödet. 

Mer information om affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats

Kontakta Almi om ni har frågor:

Thorbjörn Bäckström
054-14 93 62
thorbjorn.backstrom@almi.se

Louise Larsson
054-14 93 68
louise.larsson@almi.se