Avsluta

För att avsluta ditt projekt ska du lämna in en slutrekvisition och slutrapport.

Slutrekvisition av medel ska inkomma senast tre månader efter projektets slutdatum. Se Region Värmlands beslut om medel för godkänd projektperiod med start- och slutdatum. 

Rekvisitionsblanketten ska vara påskriven av behörig firmatecknare hos stödmottagaren. 

Ladda ner rekvisitionsblankett (pdf, 104 kB)

Slutrapporten som lämnas in vid projekts slut ska redovisa projektets måluppfyllelse och effekter, samt en analys och motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och uppnådda resultat enligt projektplanen.

Ladda ner lägesrapport (pdf, 92 kB)