Högskola och vuxenutbildning

Här hittar du en sammanställning av utbildningsmöjligheterna i Värmland för vuxna. I Värmlandsstrategin finns ett mål om att fler vuxna ska ha eftergymnasial utbildning.

Högskoleutbildning

Karlstads universitet

Karlstads universitet utmanar det etablerade och utforskar det okända. Universitet erbjuder omkring 80 utbildningsprogram och 900 kurser som spänner över 60 olika ämnesområden. Universitetet är känt för starka utbildningar som till exempel lärare, jurist, psykolog, ekonom, ingenjör och sjuksköterska. Universitet har 16 000 studerande, varav en fjärde del läser på distans. Musikhöskolan Ingesund i Arvika och Handelshögskolan ingår i Karlstads universitet. En välkomnande närhet och tillit är utmärkande för oss.

Karlstad universitets forskning sker inom traditionella akademiska ämnen och inom mångvetenskapliga områden med utgångspunkt i samhällets behov. Framträdande forskning sker om värdeskapande genom tjänster, IT-säkerhet, regionalt samhällsbyggande, naturresursen rinnande vatten, skogsindustri, materialforskning, genus, hälsa, skola och lärande. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har Karlstads universitet etablerat sig på en hög akademisk nivå. Utbildning och forskning sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet.

Mer information på Karlstads universitets webbplats

Bergsskolan i Filipstad

Utbildningarna med inriktning mot stål-, metall- och verkstadsindustrin genomförs i nära samarbete med regionens företag och klusterorganisationen ”Stål&Verkstad”. De bergsinriktade utbildningarna genomförs i samarbete med landets stora gruv- och mineralföretag och olika branschorganisationer.

Mer information på Bergsskolans webbplats

Gammelkroppa skogsskola i Filipstad

En privat högskola som drivs i stiftelseform, utbildar skogstekniker och vidareutbildar personal i skogsbranschen.

Mer information på Gammelkroppa skogsskolas webbplats

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel och svara upp mot arbetsmarknadens behov. Utbildningen kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande. I Värmland finns flera olika yrkeshögskolor med olika inriktingar. Alla värmländska yrkeshögskoleutbildningar finns samlade på en webbplats.

Mer information på Yrkeshögskolor i Värmlands webbplats

Folkhögskolor

I Värmland finns sex folkhögskolor, Region Värmland driver fem av dem: Ingesunds folkhögskola, Klarälvdalens folkhögskola, Kristinehamns folkhögskola, Kyrkeruds folkhögskola och Molkoms folkhögskola. Geijerskolan drivs av en stiftelse.

Mer information om folkhögskolorna i Värmland

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning fokuserar på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen skall ge utbildning till de vuxna som saknar kunskaper motsvarande grundskolan eller gymnasieskolan. På kommunernas webbplatser hittar du information om utbildningen.