Till startsidan

Avgifter för asylsökande

Samlade prisuppgifter för asylsökandes sjukvård.


Prisuppgifter


Sjukvård och tandvård för barn/ungdomar under 18 år

0 kr

Sjukvårdande behandling

25 kr

Läkarbesök på vårdcentral

50 kr

Läkarvård efter remiss

50 kr

Akutbesök

200 kr

Ambulanstransport

200 kr

Läkemedel på recept

50 kr

Tandvård för vuxna

50 kr

Tandvård för barn t.o.m. den dag man fyller 18 år

0 kr

Mödrahälsovård, vård vid abort,

preventivmedelsrådgivning och vård enligt smittskyddslagen

0 kr

Egenavgifter för folkbokförda asylsökande vid besök i hälso- och sjukvården samt tandvården

Folkbokförda som tidigare varit asylsökande betalar samma avgifter i sjukvården som övriga folkbokförda.
Mer om avgifter i regionens Avgiftshandbok.

Detta gäller även om de bor kvar i Migrationsverkets asyllägenheter. Patienten ska finnas aktivt i Folke för att räknas som folkbokförd.

Observera att för tandvård gäller tillsvidare att asylsökande vuxna betalar 50 kr för vård som inte kan anstå, även om man är folkbokförd i asylboende. Så länge man bor i Migrationsverkets boenden har man ett giltigt LMA-kort och finns på Melker-listan.

Särskilt bidrag

Asylsökande kan ansöka om särskilt bidrag hos Migrationsverket för de kostnader som överstiger 400 kronor under en sexmånadersperiod.
400-kronorsregeln gäller individuellt för vuxna personer och gemensamt för syskon under 18 år.

Ansökan om särskilt bidrag Migrationsverket (pdf) Pdf, 480 kB..

Glasögon till barn

Från 1 mars 2016 ska asylsökande och tillståndslösa barn från 0 till 19 innefattas i subventionen för glasögon på samma sätt som för folkbokförda barn.

Eva Larsson
Vårdadministratör
E-post:
eva.larsson@regionvarmland.se
Telefon:
010-831 55 80

Micaela Fristedt
Systemförvaltare
E-post: micaela.fristedt@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 42 46