Till startsidan

Informationsmaterial att visa och dela ut

Presentationsbilderna är tänkta för information om Region Värmlands hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande och nyanlända i Värmland.

Presentationsbilderna (bildspel) kan fritt användas i till exempel undervisning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorienterade kurser.

Bildspel att visas för asylsökande

Bildspel att visas för nyanlända i Värmland

Bildspel om levnadsvanor: Ta hand om dig själv

Bildspelet visas vid lämpliga tillfällen, för enskilda personer eller i mindre grupper.

Region Värmlands information "Din rätt till vård" att dela ut till asylsökande: