Till startsidan

Nyanlända

Till den här gruppen hör före detta asylsökande, anhöriga till dessa, samt kvotflyktingar. Se ord och begreppsförklaring för övriga personkretsar.

Alla nyanlända har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning. Den genomförs av regionens asylsjuksköterskor, som kallar via brev till undersökningen. Familjer kallas tillsammans.

Integrationshandläggarna meddelar asyl- och flyktinghälsas administration när det kommer nyanlända till kommunen.
Rutin för kommuner gällande reservnummer i patientjournal (pdf) Pdf, 44 kB..