Region Värmland logga

Besök inom psykiatrimottagningen hos läkare och annan vårdkontakt.

Besök inom psykiatrimottagningen hos läkare och annan vårdkontakt. Ofta ett besök med båda vårdgivarna på en gång. En eller två avgifter?

I de fall patienten vid ett besök träffar flera vårdgivare, det vill säga teambesök, gäller en avgift om 200 kronor.

Sidan uppdaterad