Region Värmland logga

En patient har tre besök på diabetesmottagningen.

En patient har tre besök på diabetesmottagningen. Fotvården, dietisten och läkaren. Ska alla tre besök faktureras?

Ja, om det är att anse som tre skilda besökstillfällen.

Sidan uppdaterad