Region Värmland logga

Om en patient är inneliggande på avdelning och ett öppenvårdsbesök planeras under perioden som patienten är inneliggande, vad gäller för avgift?

Om en patient är inneliggande på avdelning och ett öppenvårdsbesök planeras under perioden som patienten är inneliggande, vad gäller för avgift?

Om patienten är inneliggande i slutenvården så gäller en avgift som uppgår till 100 kronor per vårddygn. Avgiften ingår inte i något högkostnadsskydd. Om patienten under inskrivning i sluten vård gör ett öppenvårdsbesök ska patienten inte erlägga någon öppenvårdsavgift om besöket/behandlingen har samband med vistelsen i slutenvården.

Sidan uppdaterad