Region Värmland logga

Vilken besöksavgift gäller vid dagsjukvård?

Vilken besöksavgift gäller vid dagsjukvård?

I de fall det avser dagsjukvård gäller en besöksavgift (200 kronor). Med dagsjukvård avses öppen vård som innebär en serie omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård.

Sidan uppdaterad