Till startsidan

Person som studerar i Sverige

Nödvändig vård: Patienten betalar vanlig patientavgift om patienten kan uppvisa giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om EU-kort Pdf, 214 kB.. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden.

Kopia på EU-kortet (fram och baksida) eller intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas EU-kort eller intyg betalar patienten den verkliga vårdkostnaden (enligt regionala prislistan). Patienten bör i dessa fall underrättas om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin socialförsäkringsinstitution i hemlandet.

Planerad vård: Patienten betalar vanlig patientavgift, dvs. samma avgift som personer folkbokförda i Sverige mot uppvisande av intyg S2 Pdf, 445 kB. eller E112. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden.

Kopia på intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas intyg ska patienten betala den verkliga vårdkostnaden (enligt regionala prislistan). Patienten bör i dessa fall underrättas om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin socialförsäkringsinstitution i hemlandet.