Till startsidan

Dialys och syrgasbehandling med mera

En person som uppvisar giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort Pdf, 214 kB. har vid tillfällig vistelse i Sverige även rätt till nödvändig vård som av praktiska skäl kräver en förhandsöverenskommelse mellan berörda personen och vårdvigaren.

Det gäller till exempel dialys, syrgasbehandling, astmabehandling, ekokardiografi vid autoimmuna sjukdomar och kemoterapi. En förutsättning är att avtal träffas i förväg och att behandlingen utförs på institutioner som omfattas av avtal med den aktuella statens myndigheter. Dessutom har landtingen möjlighet att finansiera till exempel dialysvård på privatägda kliniker utomlands.