Till startsidan

Förlossning och MVC

En kvinna som kan visa ett giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort (pdf) Pdf, 214 kB. har rätt till all vård som är nödvändig på grund av graviditet.

Det gäller även förlossning, förutsatt att avsikten med vistelsen i Sverige inte är att söka förlossningsvård.

Kopia på EU-kortet (fram och baksida) ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.