Till startsidan

Brittiska medborgare som är på tillfällig vistelse i Sverige (turist)

Brittiska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige kan söka nödvändig vård mot uppvisande av sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg om innehavande av sådant kort.

Patienterna betalar samma avgift som bosatta inom vårdregionen, och regionen fakturerar Försäkringskassan för övriga kostnader.

För planerad vård krävs uppvisande av intyg S2.

För mer information och bildexempel på sjukförsäkringskort se:

Vård av personer från andra länder, UK efter Brexit (skr.se)