Till startsidan

Indelning i kategorier för appen Care to Translate

Här ser du indelningen i kategorier för introduktion av appen. Varje kategori har en gemensam huvudspellista, men samtliga verksamheter kommer åt alla spellistor.Införandet av appen sker successivt under första halvåret av 2021.

Verksamheterna är av praktiska skäl indelade med olika inloggning och prioriterade spellistor i nedanstående områden: 

 • Vaccinationscentraler
 • Röntgen
 • Folktandvården
 • Infektion
 • Ambulans
 • Akutmottagningar
 • Laboratorier
 • Förlossning, BB
 • Gyn, Mödrahälsovården
 • Vårdcentraler
 • Medicinkliniker, Patienthotellet
 • Kirurgi
 • Barn och ungdom, BVC
 • Rehabilitering

När appen är införd i alla verksamheter kommer det finnas möjlighet för superuser att framföra egna önskemål samt dela upp i fler områden om det visar sig nödvändigt.

Kontakt

micaela.fristedt@regionvarmland.se