Till startsidan

Använda webbeställningen

Beställningar kan göras flera dagar i förväg. En tidig beställning underlättar planeringen och ger bättre punktlighet.

Gör en beställning även om patienten bara preliminärt ska hem eller på besök vid någon vårdinrättning. Det är bättre att avboka än att göra en sen ny bokning.

Inloggning

Du loggar in med ditt e-tjänstekort.
Logga in i webbeställningen (livsjuktransport.extranet.sosalarm.se).

Avbeställning eller frågor

Kontakta SOS Alarm på telefonnummer: 054-10 10 49.

Webbeställningen är ett samarbete mellan Region Värmland och SOS Alarm AB.