Järva Tolk

Boka tolk på Järva Tolks webbplats.

  1. Gå in på www.jarvatolk.se och klicka på: Webbportal/kund
  2. Uppge ditt användarnamn samt lösenord. Om du är ny användare eller vid problem med inloggning, kontakta support@jarvatolk.se. 
    En lista över kundnummer finns längre ned på sidan. 
    Hos Järva har varje enhet en gemensam inloggning.
  3. Vid ny beställning Ange patientens namn och personnummer alternativt reservnummer. Vid skyddat ID anges inga personuppgifter.

Personer som vistas utan tillstånd (så kallade "papperslösa") registreras: Okänd man eller kvinna och reservnummer. Följ riktlinjer för registrering av anonyma.

Tjänsten Tolk on demand finns för akuta bokningar av dari, persiska, arabiska och somaliska. Dessa tolkar sitter i ett callcenter och tar emot akutbokningar via knappval. Lathund finns här.

Vid övriga akuta bokningar samt avbokningar ring Järva Tolk växel: 08-122 181 60, 08-445 75 90

Järva tolk upplyser om att man inte ska ringa upp tolken igen efter avslutad tolkning. Vid behov ska istället ny tolk beställas. 

Avvikelser mejlas till info@järvatolk.se med kopia till tolk@regionvarmland.se