Medicinsk teknik

Medicinsk teknik bistår verksamheterna inom hälso och sjukvården med medicinteknisk kompetens.

 

  • Vid akuta fel på medicintekniska utrustningar.
  • Med planerat underhåll av medicintekniska utrustningar.
  • Vid upphandlingar och avveckling av medicintekniska utrustningar.
  • Vid behov av teknikstöd till exempel vid ny- eller ombyggnation/installationer.

Vi som utför underhållet inom medicinsk teknik är medicintekniska ingenjörer och finns på sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby. Underhållet av utrustningen sker både i egna lokaler och direkt på plats hos verksamheterna.