Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Remisser publicerade den 15 september

Remisser publicerade den 15 september

Ett stort antal olika kunskapsstöd går ut på remiss den 15 september.

Nedanstående riktlinjer, vårdprogram, vårdförlopp och andra kunskapsstöd går ut på remiss den 15 september. Observera att detta är en preliminär lista som kan ändras med kort varsel. Remisserna kommer publiceras på kunskapsstyrningvard.se.

Region Värmlands officiella remissvar sammanställs av sakkunnig och utvecklingsledare inom respektive programområde, men remisserna är öppna vilket innebär att vem som helst kan lämna ett remissvar via kunskapsstyrningvard.se. Vid frågor om Region Värmlands hantering av remissvar, kontakta Barbro Eråker, enhetschef Kliniska kunskapsstyrningsenheten.

Riktlinjer och vårdprogram

 • Riktlinje för periorbital nekrotiserande fasciit
 • Riktlinje för diagnos och uppföljning vid icke arteritisk ischmetisk optikusneuropati (NAION)
 • Riktlinje för orbitala och periorbitala infektioner
 • Riktlinje för handläggning av bakteriell endoftalmit
 • Riktlinje för handläggning av katarakt

Andra kunskapsstöd

 • Vägledning för vårdhygieniskt arbete
 • Kartläggning och rekommendation för fosterdiagnostik

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni – fortsatt vård och stöd
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för grav hörselnedsättning
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för knäledsartros

Cancersjukdomar

Reviderade kunskapsstöd

 • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom
 • Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer
 • Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Nya kunskapsstöd

 • Gynekologiska sarkom – bilaga till Nationellt vårdprogram för buksarkom
 • Standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats