Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Beslut om bärbara handhållna ultraljud

Beslut om bärbara handhållna ultraljud

Hälso- och sjukvårdsledningen har fattat beslut kring inköp av bärbara handhållna ultraljud utifrån underlag från kunskapsstyrningsrådet.

Arbetssättet ordnat införande ger förutsättningar för en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig process för införande av ny medicinsk teknik och metoder i hälso- och sjukvården. Kunskapsstyrningsrådet bereder ärenden som sedan går till hälso- och sjukvårdsledningen som fattar beslut.

Den 3 september 2021 fattade hälso- och sjukvårdsledningen beslut kring inköp av bärbara handhållna ultraljud. Ärendet initierades när An-Op-Iva ville införskaffa sådana som ett komplement till mer avancerad ultraljudsutrustning. HS-ledingen beslutade enligt förslag vilket i korthet innebär att An-Op-Iva får möjlighet att köpa in bärbara handhållna ultraljud under förutsättning att det inte finns några hinder IT-tekniskt eller ur informationssäkerhetsynpunkt. Produkten ska följas upp och utvärderas, hur och på vad ska ske i samråd med Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU).

Samtidigt ges Medicinsk teknik i uppdrag att leda en arbetsgrupp där olika produkter testas och utvärderas. Arbetsgruppen ska ge återkoppling av uppdraget till Kunskapsstyrningsrådet och hälso- och sjukvårdsledningen. Rådet tar fram underlag till eventuellt beslut i hälso- och sjukvårdsledningen om bredare införande. En utbildnings-/certifieringsprocess ska också tas fram innan ett eventuellt breddinförande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats