Till startsidan

Arbetssättet ordnat införande ger förutsättningar för en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig process för införande av ny medicinsk teknik och metoder i hälso- och sjukvården. Kunskapsstyrningsrådet bereder ärenden som sedan går till hälso- och sjukvårdsledningen som fattar beslut.

Den 3 september 2021 fattade hälso- och sjukvårdsledningen beslut kring inköp av bärbara handhållna ultraljud. Ärendet initierades när An-Op-Iva ville införskaffa sådana som ett komplement till mer avancerad ultraljudsutrustning. HS-ledingen beslutade enligt förslag vilket i korthet innebär att An-Op-Iva får möjlighet att köpa in bärbara handhållna ultraljud under förutsättning att det inte finns några hinder IT-tekniskt eller ur informationssäkerhetsynpunkt. Produkten ska följas upp och utvärderas, hur och på vad ska ske i samråd med Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU).

Samtidigt ges Medicinsk teknik i uppdrag att leda en arbetsgrupp där olika produkter testas och utvärderas. Arbetsgruppen ska ge återkoppling av uppdraget till Kunskapsstyrningsrådet och hälso- och sjukvårdsledningen. Rådet tar fram underlag till eventuellt beslut i hälso- och sjukvårdsledningen om bredare införande. En utbildnings-/certifieringsprocess ska också tas fram innan ett eventuellt breddinförande.