Till startsidan

Syftet med lärandeträffarna är att sprida information om nya arbetssätt och det som är aktuellt och på gång från nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå. På lärandeträffarna lyfts ärenden inför beslut för att få kloka inspel från sakkunniga och utvecklingsledare och för att sprida goda exempel.

Senaste träffen hölls den 17 september 2021. Bland annat informerades om arbetet med Nationellt kliniskt kunskapsstöd och om nya remisser.

Presentationen från lärandeträffen (pdf). Pdf, 968 kB.

Kunskapsstyrningsrådets ordförande Anna Frödin tackar för ett mycket bra möte och hälsar välkommen till nästa lärandeträff den 19 november.