Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Lokal organisation för Nationellt kliniskt kunskapsstöd NKK

Lokal organisation för Nationellt kliniskt kunskapsstöd NKK

Region Värmlands kunskapsstyrningsråd har påbörjat arbetet med att skapa en lokal process för hanteringar av innehåll i Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsstöd. NKK ägs av Sveriges regioner och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Sjukvårdsregionala ämnesgrupper ansvarar för rekommendationerna som är anpassade för användning i patientmötet. Region Värmland har möjlighet att vid behov komplettera de nationella rekommendationerna med regionala tillägg.

Utifrån tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsledningen har regionens Kunskapsstyrningsråd nu påbörjat arbetet med att skapa en process för den lokala hanteringen av de nationella rekommendationerna. Sakkunnig för berört lokalt programområde får ett mejl från Verktyg för kunskapsstöd när en ny rekommendation publiceras. Sakkunnig läser igenom rekommendationen för att ha kännedom om vad som publiceras på NKK samt överväger om det finns behov av ett regionalt tillägg till den nationella rekommendationen. Det kan till exempel röra sig om ansvarsfördelning och lokala remissrutiner.

NKK innefattar idag rekommendationer och regionala tillägg anpassade för att ge stöd till vårdpersonal i patientmöten som sker i primärvård. Det pågår ett utvecklingsarbete för att inom ramen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd även inkludera stöd till den specialiserade vården.

Lokal redaktion

Den lokala redaktionen för arbetet med NKK i Region Värmland består av:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats