Till startsidan

Sedan 2021 har den nationella stödfunktionen för Kunskapsstyrning bjudit in till möten med syfte att sprida aktuell information och dela goda exempel. Från Region Värmland deltar Barbro Eråker och Anna Frödin på träffarna.

På mötet den 9 november presenterads senaste nytt från nationella stödfunktionen, Region Jönköping redovisade goda exempel från sitt arbete och vårdförlopp generisk modell rehabilitering presenterades av Eva Stjernström, Region Värmland.

Presentation och dagordning (pdf) Pdf, 3 MB.