Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nya kunskapsstöd på remiss

Nya kunskapsstöd på remiss

Idag måndag 15 november är det dags för nästa omgång kunskapsstöd i form av vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer att skickas ut på remiss av den nationella kunskapsstyrningsorganisationen.

Nya remisser publiceras vid fyra gånger/år. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Region Värmland samordnar ett gemensamt svar via ansvarig sakkunnig/utvecklingsledare. Respektive nationell arbetsgrupp reviderar kunskapsstödet utifrån inkomna remissvar. Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) godkänner reviderade kunskapsstöd. Efter godkännande fattar regionerna beslut om införande.

Ansvarig sakkunnig/utvecklingsledare kommer kontakta de verksamhetschefer som är berörda av respektive remiss. Remissvaren ska vara lämnade senast 15 februari 2022.

Förteckning över de remisser som nu går ut och vilket lokalt programområde som samordnar svaren:

LPO Cancersjukdomar

Sakkunnig: Charlotta Gestblom

Utvecklingsledare: Camilla Staaf

Nya kunskapsstöd

 • Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening

Reviderade kunskapsstöd

 • Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer
 • Nationellt vårdprogram för bröstcancer
 • Nationellt vårdprogram för lungcancer
 • Nationellt vårdprogram för njurcancer

LPO Endokrina sjukdomar

Sakkunnig: Jakob Skov

Ansvarig utvecklingsledare: Annika Kjellman

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för diabetes med hög risk för fotsår

LPO Hjärt- och kärlsjukdomar

Sakkunnig: Ola Hallén

Ansvarig utvecklingsledare: Maria Fridfelt

 • Nationellt vårdprogram för venös sjukdom i benen – varicer och bensår
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för venös sjukdom – varicer och bensår

LPO Infektionssjukdomar

Sakkunnig: Staffan Tevell

Ansvarig utvecklingsledare: Camilla Staaf

 • Nationell elimineringsplan – plan för eliminering av hepatit C

LPO Mag- och tarmsjukdomar

Sakkunnig: Vakant

Ansvarig utvecklingsledare: Maria Fridfelt

 • Nationellt vårdprogram för levercirros
 • Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

LPO Nervsystemets sjukdomar

Sakkunnig: Rune Johansson

Ansvarig utvecklingsledare: Camilla Staaf

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke & TIA del 2
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke & TIA del 1 (enstaka kapitel, komplettering från tidigare remissrunda)

LPO Rörelseorganens sjukdomar

Sakkunnig: Per Fischer

Ansvarig utvecklingsledare: Marie Josephson

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros – proteskirurgi del 2

LPO Sällsynta diagnoser

Sakkunnig: Ej tillsatt

Ansvarig utvecklingsledare: Marie Josephson

 • Nationellt vårdprogram för 22q11deletionssyndrom

LPO Äldres hälsa

Sakkunnig: Madelene Johanzon

Ansvarig utvecklingsledare: Camilla Staaf

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård

LPO Ögonsjukdomar

Sakkunnig: Karl-Johan Hellgren

Ansvarig utvecklingsledare: Maria Fridfelt

 • Riktlinje för handläggning av retinal venocklusion
 • Riktlinje för handläggning av våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)
 • Riktlinje för handläggning av merkelcellscancer i ögonregionen
 • Riktlinje för handläggning av periokulär talgkörtelcancer

Mer information

Mer information om remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer på kunskapsstyrningsvard.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats