Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Lärandeträff 19 november

Lärandeträff 19 november

Den 19 november 2021 hölls den senaste lärandeträffen inom kunskapsstyrningen.

Syftet med lärandeträffarna är att sprida goda exempel och information om nya arbetssätt samt det som är aktuellt och på gång från nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå. Vid träffarna lyfts också ärenden inför beslut för att få inspel från sakkunniga och utvecklingsledare.

Vid den senaste lärandeträffen den 19 november 2021 deltog 30 sakkunniga och utvecklingsledare. På programmet stod bland annat dialog om sakkunnigas uppdrag och information om byggandet av kontaktvägar med länets kommuner.

Anna Frödin, ordförande i Kunskapsstyrningsrådet:
– Jag vill tacka alla som deltog och bidrog till en bra dialog om den fortsatta utvecklingen av sakkunnigas uppdrag. Vi utvecklar vår lokala kunskapsstyrningsorganisation tillsammans!

Dokumentation

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats