Till startsidan

Om du vill hålla dig uppdaterad om nypublicerade rapporter med anknytning till hälso- och sjukvård från olika myndigheter kan du prenumerera på listan Nya rapporter och utredningar inom hälso- och sjukvård. Listan utkommer varje månad och sammanställs av sjukhusbiblioteken i Värmland. För att du enkelt ska se vad rapporterna innehåller taggas alla rapporter med berörda programområden från systemet för kunskapsstyrning.

Mejla till sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se för att anmäla dig till mejllistan.