Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Remisser april 2022

Remisser april 2022

En ny omgång kunskapsstöd i form av vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer går ut på remiss i april 2022. Svar ska lämnas senast 14 juni.

Region Värmlands remissvar – vår möjlighet att påverka!

Det officiella remissvaret från Region Värmland sammanställs av sakkunnig och utvecklingsledare för respektive lokalt programområde (LPO) som kontaktar de verksamhetschefer som berörs av remisserna. I de fall kunskapsstödet berör flera olika programområden är ett LPO huvudansvarigt. Verksamhetschef ansvarar för att tilldela de resurser som krävs för att svara på remissen. Den som har synpunkter på en remiss är också välkommen att själv kontakta ansvarig utvecklingsledare och lämna kommentarer.

Att regionen lämnar ett enhetligt remissvar är viktigt då det är vår möjlighet att påverka innehållet i kunskapsstödet. När vi svarar gemensamt jobbar vi resurseffektivt och det gör oss också bättre förberedda på vad det kommer innebära att införa kunskapsstödet när det är godkänt.

Vad händer med vårt remissvar?

Respektive nationell arbetsgrupp reviderar kunskapsstödet utifrån inkomna remissvar. Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) godkänner de reviderade kunskapsstöden och efter godkännande fattar regionerna beslut om införande.

Kunskapsstöd på remiss

Nedanstående kunskapsstöd gick ut på remiss den 19 april 2022 och svar ska lämnas senast 14 juni. Remisserna finns publicerade på kunskapsstyrningvard.se.

Cancersjukdomar

Sakkunnig: Charlotta Gestblom

Utvecklingsledare: Camilla Staaf

Endokrina sjukdomar

Sakkunnig: Jakob Skov

Utvecklingsledare: Annika Kjellman

Kvinnosjukdomar och förlossning

Sakkunnig: nomineringsprocess pågår

Utvecklingsledare: Camilla Staaf

Nervsystemets sjukdomar

Sakkunnig: Rune Johansson

Utvecklingsledare: Camilla Staaf

Njur- och urinvägssjukdomar

Sakkunnig: Gunnar Troedsson, Anna-Lena Svalberg

Utvecklingsledare: Maria Fridfelt

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Sakkunnig: Steffan Thorling

Utvecklingsledare: Annika Kjellman

Reumatiska sjukdomar

Sakkunnig: Gunnar Nylén

Utvecklingsledare: Annelie Norström

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats